דווקא א פערד

*

צוויי ייִדן שמועסן. איינער דערציילט:
- ווייסטו, נעכטן איך בין געווען אין א היפּאָדראָם.
- און וויאזוי ס'איז געווען?
יוסקע איז דער ערשטער געקומען.
יוסקע? א ייִד?
דווקא א פערד.

Мне этот анекдот был рассказан на русском языке. На идише сохранились лишь последние ключевые фразы диалога про еврея и лошадь. Поэтому начало анекдота переводил . Критика принимается.

צוויי два
שמועסן разговаривают, беседуют: инфинитив:שמועסן
וייסטו ты знаешь = ווייסט+דו
נעכטן вчера
איך בין געווען я был
אין на
היפּאָדראָם (муж.) ипподром
וויאזוי как
עס איז געווען = ס'איז געווען (оно) было
יוסקע  Йоске (уменьшительное от Йойсеф)
דער ערשטער (от ערשט) первый
איז געקומען пришел: прош. время от קומען приходить
דאפקע ,דווקא как раз, именно
פערד (ср.) лошадь

Комментарии

Аватар пользователя A.L.

A pochemu "HOT gewen" (a ne "iz gewen") i "nextn IX HOB in a hipodrom gewen" (a ne "nextn bin ix gewen af a hipodrom")?

Потому что ошибся (я ошибся). Большое спасибо, исправляю.

Звиняйте, зовсім нічого не зрозуміл з цьго анекдоту (((( Чому цій кінь звав сі Йоська?

װאָס פאר א הומאָר איז דאָס?

Так назвали.

Новые комментарии