?נוסח שומרון

*

Читаю пятый том "Иврита и арамейского в самаритянской традиции" Зеэва Бен-Хаима, любезно подаренный А. Ю. Я давно интересовался самаритянскими изводами иврита и арамейского и вообще самаритянами. Ну и А. Ю. попал в самую точку :)

Книга чертовски интересная. Точнее, объект рассмотрения книги чертовски интересный. Но ёлы-палы, разве ж можно писать на таком иврите:

הכרך הזה חותם את הסדרה "עברית וארמית נוסח שומרון", שהחילותי בהכנתה בשנת תרצ"ה כדי לחשוף את מסורת השומרונים לעברית ולארמית בהשתלשלותה, על פי מקורותיה הספרותיים מימי קדם ועל פי מבטאם בזמן הזה, ולשומה לפני מחקר הלשון העברית.
‏מעיקרא סברתי לייחד כרך לתיאור הדקדוקי של ארמית השומרונים, ראש מעייניי בימים ההם, אלא שבמשך העשייה נתברר לי, כי עדיין לא כָשרה השעה לתיאור ממצה של ארמית זו .שכן אנו חסרים עד היום א) מהדורת התרגום השומרוני הערוכה בנתינת הדעת על דָברי הלשון השונים שבתרגום; ב) מהדורה ביקרתית של "תיבת מרקה" המפרישה את המאוחר שבה, שאינו כתוב בארמית כל עיקר או בארמית פגומה, מן היסוד הקדום שנתחבר בארמית בימי חיותה. וכבר עמרתי על שני הדברים האלה, ואין כאן מקום להאריך .
‏לשמחתנו הכנת מהדורה חדשה של התרגום השומרוני, דש"ר א' טל מאוניברסיטת תל-אביב טורח בה, מתקדמת והולכת, ואין לי אלא לקוות, שעתה עם תום סדרה זו יסתייע בידי להשלים את מלאכתי ב"תיבת מרקה", שעל כרחי השהיתיה שנים הרבה. שני המקורות האמורים, כל שכן אם יתלוו עמהם רשימות מלים מפורטות, וכן החומר הארמי, המשוקע ב"המליץ" (עואנ"ש ב) והפיוטים כהגייתם (עואנ"ש ג ספר ב) יניחו יסוד מוסד לחיבור דקדוק לארמית השומרונים.
‏מתוך ההכרה הזאת ראיתי להניח את ידי מלהביא תיאור שיטתי של הארמית, על פי החומר שנאגר בידי עד לשעה זו, בגבול הסדרה הזאת. ואולם צריך שייאמר, כי תורת ההגה הנתונה בכרך זה מתאימה בכלליה ובפרטיה גם לארמית השומרונים והוא הדין עניינים לא-מעטים שמתחום תורת הצורות, כלומר מאותם העניינים שבאו לידי גילוי במה שנתפרסם בכרך ג ספר ב.

Для нечитающих - сожалею, перевести это все с сохранением стиля мне слабо будет. А без сохранения стиля не интересно. Скажу лишь, что для меня это - далеко не первая книжка на академическом иврите, в частности, по лингвистике. Но такой стиль, добросовестно выдержанный на всех четырех сотнях страниц - это, я вам скажу, что-то. Когда я в очередной раз ловлю себя на засыпании от очередного длинного вычурного предложения, как будто намеренно сплетенного так, чтобы понять, о чем идет речь, было максимально трудно, у меня появляется неудержимое желание сказать пару ласковых уважаемому профессору.

Зашел в Сеть, поискал, что еще есть из написанного им. Нашел. В публицистике у него вполне нормативный легко читаемый язык. Не упрощенный, но и не усложненный и закрученный до полного непотребства. А на "Самаритянах" аффтар порезвился от души. Отмстил, припомнив старую вражду между двумя народами :)

Комментарии

Аватар пользователя bergman

Интересный и показательный фрагмент. Неужели там весь том такой? Силен Зеэв бен Хаим.
Вспомнился талмудический диалог

תלמוד בבלי מסכת קידושין דף ע עמוד א

א"ל: פורתא דגונדריתא הוא דקא עבידנא, א"ל: מי סניא מעקה דכתיב באורייתא, או מחיצה דאמור רבנן! א"ל: יתיב מר אקרפיטא, א"ל: ומי סני ספסל דאמור רבנן, או איצטבא דאמרי אינשי! א"ל: ליכול מר אתרונגא, אמר ליה, הכי אמר שמואל: כל האומר אתרונגא - תילתא ברמות רוחא, או אתרוג כדקריוה רבנן, או אתרוגא דאמרי אינשי. אמר ליה: לישתי מר אנבגא, אמר ליה: מי סני איספרגוס דקריוה רבנן, או אנפק דאמרי אינשי! אמר ליה: תיתי דונג תשקינן, אמר ליה, הכי אמר שמואל: אין משתמשים באשה. קטנה היא! בפירוש אמר

Аватар пользователя yuditsky

Уточню, что и в статьях в Лешонену, например, язык примерно такого же уровня. И длина предложений тоже немалая.
(Кстати, в цитате далеты выглядят как реши)

Аватар пользователя yuditsky

Я имел в виду "в статьях Бен Хайима в Лешонену".

:)

Я его пока еще не весь прочел, так что головы на отсечение не дам. Но тон выдерживается вполне однородно. Там, где доходит до собственно лингвистического материала, ИМХО, идет еще хуже, поскольку автор (или издатель) явно считает выделение шрифтом, кеглем или отступом признаком дурного тона. Результат выглядит примерно так (аналогия выдуманная, к тому же русская с учетом языка этого блога):

"К вящей убедительности тождества вида 2х2=4 будет уместным добавить, что произведение всяких двух четных чисел, например, произведение двух и еще двух, с необходимостью также будет являться четным числом, что может быть выражено сокращенной записью 2nx2m=2k, где буквами n, m и k обозначены любые натуральные числа."

Для средневекового читателя это, наверное, будет в самый раз, мой же глаз, изнеженный требованиями выделения формул в отдельную строку, абзацев, полужирного шрифта или курсива, таблиц и графиков, очень страдает от такого стиля.

Я до его статей в Лешонену еще не добрался. Но уже верю :)

Про реш с далетом - большое спасибо! Гад-OCR их перепутал, а я не проверил. Вроде, исправил.

Аватар пользователя Барух

К сожалению, это не проблема Бен Хайима. Научный, административный и юридический язык (отнюдь не только в иврите) как правило характеризуется длинными фразами с такими выкрутасами, что понять их дело не простое. Жена рассказывала, что когда она работала в группе программирования, пришел из Штатов некий документ. Руководитель группы, урожденный американец с высшим образованием и действительно отличный специалист, долго читал этот документ и затем расхохотался: - Ничего не понял!
Не следует забывать также, что упомянутый текст написан очевидно в 1935 году или раньше - какой тогда был иврит? Да и все писавшие на иврите знали его из книг, ибо живые носители иврита были тогда молодняком.

К сожалению, не могу согласиться. Во-первых, текст написан в 1973 (а издан в 1977) году, когда иврит был вполне такой же как сегодня. Во-вторых, я подчеркнул в посте, что "что для меня это – далеко не первая книжка на академическом иврите, в частности, по лингвистике". Разумеется, стиль работы по семитскому языкознанию не может не отличаться от стиля детского комикса, но есть некоторое среднее, из которого Бен-Хайим довольно отчетливо выпадает в сторону вычурной тяжеловесности.

Аватар пользователя Грайне

Дааа, за прочтение тома до конца Вам будет положена медаль)) Я уже к концу первого абзаца почувствовала, что начинаю плыть.. Километровые предложения такого "штиля" - это тяжко)

Аватар пользователя Файбш

Prof Ben-Haim is just the man to translate Proust into Aramaic

Тяжко. А главное, я все не могу понять, зачем?

Into Hebrew. But the approach is correct :)

Аватар пользователя Файбш

It's already translated into Hebrew; very well, apparently, and only a few years ago

If he's been translated really well, he must be lousy. And if the translation was lousy, he may be read well. Just a personal opinion, of course, nothing else :)

Аватар пользователя Файбш

Not sure, what you mean by that.
Lyubimov's translation of Proust is a classic in Russian language. And Scott-Moncrieff's translation into English is the most famous translation into English of any foreign book after King James's Bible.

In fact, I mean a very simple and absolutely subjective thing: to my mind, Proust is incredibly boring. Therefore a good translation of him will necessarily be boring as well. And vice versa.

Аватар пользователя Грайне

Господа, из вашего странного диспута я так и не поняла, на какой язык перевели-то?)))) Может, конечно, я не очень сильна в английском (никогда его не учила, если честно))

Аватар пользователя Барух

Я хотел сказать, что иврит Бен-Хаййима сформировался в двадцатые-тридцатые годы. В предисловии к сборнику статей במלחמתה של לשון Бен-Хаййим пишет относительно переиздания своих старых статей: המרתי אחדות מן המלים הלועזיות, שהיו רווחות בימים שנכתבו הדברים, במלים עבריות שבאו במרוצת הימים במקומן, כמו: עיצור תחת קונסוננט, תיעוד תחת דקומנטציה...
Но и сегодня Б-Х пишет сложным стилем, употребляя слова и формы вполне грамматические, но практически никем не употребляемые, и длинные закрученные фразы.

По-моему, у нас с собеседником произошло "раздвоение темы". Я, во всяком случае, имел в виду иврит.

Теперь полностью согласен.

Аватар пользователя Файбш

Da, poluchilos' ne po teme.
Odnako, Proust 'boring' kak 'Voina i mir' - glavami. Ja ne znau bolee interestnogo opisania Franzuskogo antisemitizma chem u Prusta (gde-to tome v tretem, v svyazi s delom Dreyfusa, no ne tol'ko).

Я же говорил - дело исключительно личного вкуса.

Аватар пользователя Файбш

If Ben-Haim's Hebrew comes from the 1920s, is it like the Biblical Hebrew (or the Hebrew spoken by haredim who speak Yiddish at home - their knowledge of Hebrew comes from the Bible)?
Or maybe it is more the Hebrew used in the Middle Ages?

It's a special kind of Hebrew, which is not similar to any of the above.

Аватар пользователя Грайне

Средневековый - как разговорный? А его вообще можно вычленить как отдельный... этап развития языка или же это все равно был библейский?

Несомненно, отдельный. Насчет разговорного - это, конечно, проблематично.

Аватар пользователя Файбш

There is quite a lot about the medieval Hebrew in Professor William Chomsky's (Noam's Hebraist father) opus "Hebrew: the eternal language". I gave up reading it because of the boring style (Noam's 'gift' for dull writing must be on the Y-chromosome).

It may be, though, as the host of this site would say, "дело исключительно личного вкуса", but the book has been out of print for decades.

:)

Новые комментарии