גאוות אדם תשפילנו

*

гаават адам ташпилену
Дословно: гордость человека унижает его

Источник: Притчи 29:23
Полный стих тоже часто употребляется в качестве поговорки:
גאוות אדם, תשפילנו; ושפל-רוח, יתמוך כבוד
гаават адам ташпилену; у-шфаль руах йитмох кавод
гордость человека унижает его, а унижение духа поддерживает честь

Новые комментарии