גילגל לפתחו

*

гильгель ле-питхо
Дословно: подкатил к дверям (кого-то)

Смысл: свалил на кого-то (вину, работу и т.д.; "перевел стрелки на кого-то"

Примеры:
כל אחד מן המשיבים גלגל לפתחו של המשיב האחר את שאלת הסמכות
коль эхад мин hа-мешивим гильгель ле-питхо шель hа-мешив hа-ахер эт шеэлат hа-самхут
каждый отвечающий сваливал на другого вопрос о полномочиях

החוק מגלגל לפתחו של העובד את בחירת קופות הגמל
hа-хок мегальгель ле-питхо шель hа-овед эт бехират купот hа-гемель
закон сваливает на работника выбор пенсионных касс

את האחריות על האבטלה הוא מגלגל לפתחם של המובטלים
эт hа-ахарайут аль hа-автала hу мегальгель ле-питхам шель hа-мувталим
ответственность за безработицу он сваливает на безработных

Новые комментарии