מלכודת דבש

*

малькодет дваш
Дословно: медовая западня

Значение: ловушка, в которую попадаешь, потому что твоя бдительность усыплена чем-то внешне спокойным и притягательным.

Источник: английское honey trap

המתנות שמחלקת החברה הן מלכודת דבש, בדרך למטרה אחת והיא הכסף שלך
hа-матанот ше-мехалекет hа-хевра hен малькодет дваш, ба-дерех ле-матара ахат ве-hи hа-кесеф шельха.
Подарки, которые раздает компания - это ловушка на пути к одной цели, а именно, к твоим деньгам.

לדעתי , יש מצב למלכודת דבש בראייה לטווח של מספר ימים
ле-даати, йеш мацав ле-малькодет дваш бе-реийа ле-твах шель миспар йамим
По-моему, возможна западня, если посмотреть на расстояние нескольикх дней

מנסה גם לטמון לה מלכודת דבש
менасе гам литмон ла малькодет дваш
Пытается еще и вырыть ей западню.

Новые комментарии