בזכות от "благодаря" до "из-за" и "для"

*

Я хотел написать о том, что в современном иврите с предлогом בזכות бизхут происходит быстрая эволюция, в результате которой его исходное значение благодаря расширяется до из-за и даже за. Мне казалось, что я слышал немало таких вот необычных употреблений этого предлога. Поскольку в быстром реальном трепе точно записать фразу и контекст удается крайне редко, то основным источником служит Гугл. И вот пошел я в Гугл за примерами употребления предлога бизхут. Гугл дал почти полтора миллиона употреблений. Меня хватило только на первые две сотни, но и этого оказалось достаточно, чтобы выяснить, что я был неправ в исходной посылке.

Вот как распределились употребления בזכות бизхут в просмотренных случаях:

55% - однозначное благодаря, например:

רק בזכות המשבר הצליחו להכיר מחדש אחד את השני
рак бизхут hа-машбер hицлиху леhакир ме-хадаш эхад эт hа-шени
только из-за кризиса они сумели узнать друг друга снова

רק עכשיו גיליתי את המאמר בזכות מישהי שהעבירה קישור לפורום
рак ахшав гилити эт hа-маамар бизхут ми-шеhи ше-hээвира кишур ле-форум
только сейчас я обнаружил эту статью благодаря одной [подруге], которая передала ссылку на форум...

Еще 40% - בזכות является не предлогом, а сочетанием бэ+зхут по праву, например:
בזכות ולא בחסד
би-зхут ве-ло бе-хесед
по праву, а не из милости

А вот оставшиеся 5% - это, в основном, явные ляпы пишущих, которые не очень дружат с логикой и с грамматикой. Мне удалось обнаружить всего один (!) пример, в котором бизхут действиетльно имеет значение за, но при этом предложение не производит впечатление безграмотного:

איני מתכוון לנהל תעמולה בזכות המהפכה
эйни миткавен ленаhель таамула бизхут hа-маhапеха
я не собираюсь вести агитацию за революцию

Так что, похоже, с предлогом все в порядке.

Новые комментарии