מחמד

*

Что вообще означает слово махмад? Я слышала много выражений с этим словом, но само оно не очень понятно.
(Из письма)

В Библии מחמד махмад и его более редкий вариант מחמוד махмуд употребляются многократно в значении "любимый, возлюбленный".

В современном языке значение слова махмад скорее не ВОЗлюбленный, а ИЗлюбленный, любимец. Чаще всего махмад встречается в выражении חיית מחמד хайат-махмад "домашнее животное, домашний любимец (дословно животное-любимец)". Реже встречаются и другие контексты, например, вот этот - короткий, но стоящий многого:

מכיוון שכבר היה לנו דוס-מחמד, חוזר בתשובה-מחמד וערביית-מחמד, אכן הגיע הזמן לשריין מקום גם בכוכב נולד לרוחניק-המחמד, שידבר על קארמה ועל איך שהכל זורם

Ми-кейван ше-квар hайа лану дос-махмад, хозер би-тшува-махмад ве-арвийат-махмад, ахен hигиа hа-зман лешарйен маком гам бе-кохав нолад ле-руахник-махмад, ше-йедабер аль карма ве-аль эйх ше-hа-коль зорем.

Поскольку у нас уже был любимчик-дос ("дос" - сленговое название евреев-ортодоксов), любимчик- хозер би-тшува (хозер би-тшува - вернувшийся к религии), любимица-арабка, на самом деле пришло время забронировать место и в "Рождении звезды" (шоу певцов-любителей) для любимчика-"духовника" (руахник - от слова руах "дух"), который будет говорить с нами о карме и о том, как все вокруг течет.

Новые комментарии