מסמר בלי ראש

*

масмер бли рош
Дословно: гвоздик без шляпки

Так называют человека, который попадает на какую-то должность и держится за нее мертвой хваткой, так что вытащить его оттуда уже невозможно.

Примеры:

הוא הבין שעובד קבוע זה כמו מסמר בלי ראש
hу hевин ше-овед кавуа зе кмо масмер бли рош
Он понял, что постоянный работник - это как гвоздик без шляпки.

?האם קצין במשטרה הוא מסמר בלי ראש? אם הממונים עליו החליטו שהוא לא מתאים, אז מי אנחנו שנביע דעה בענין
hаим кацин ба-миштара hу кмо масмер бли рош? Им hа-мемуним алав hехлиту ше-hу ло матъим, аз ми анахну ше-набиа деа ба-инйан?
Разве офицер в полиции - это как гвоздик без шляпки? Если те, кто назначены им командовать, решили, что он не подходит, то кто мы такие, чтобы выражать свое мнение?

שופט שמתמנה הוא כמו מסמר בלי ראש, אתה לא יכול להדיח אותו, הוא יישאר שם עד גיל שיבה
шофет ше-митмане hу кмо масмер бли рош, ата ло йахоль леhадиах ото, hу йишаэр шам ад гиль сева.
Судья, который назначен, похож на гвоздик без шляпки: его нельзя сместить, он останется там до старости.

Новые комментарии