פעם ביובל

*

паам бе-йовель
Дословно: раз в пятьдесят лет (йовель - то слово, к которому, в конечном итоге, восходит русское юбилей; означает временной промежуток в 50 лет)

Русский аналог: раз в сто лет

Примеры:

זה קורה פעם ביובל
зе коре паам бе-йовель
Такое бывает раз в сто лет

מבצע של פעם ביובל
мивца шель паам бе-йовель
распродажа, которая бывает раз в сто лет

הוא פותח פעם ביובל את הספר הישן הזה וקורא בו
hу потеах паам бе-йовель эт hа-сефер hа-йашан hа-зе ве-коре бо
Он отркывает один раз в пятидесятилетие эту старую книгу и читает ее

Новые комментарии