כיסאולוגיה

*

Страстная любовь индивида к мягким креслам и большим кабинетам, когда главной целью становится процесс передвижения из менее мягкого кресла, снабженного одной секретаршей, в более мягкое, к которому прилагается целый офис, известна многим культурам. Но на иврите эта черта человеческого характера получила еще и красивое имя כיסאולוגיה кисъологйа "кресловедение". Русский эквивалент карьеризм жалок и неполон, а выражение "готов на все ради мягкого кресла" точно, но уж очень длинно.

Несколько примеров употребления:
הצבעתי עבורו כי חשבתי שאין כאן כיסאולוגיה אבל מתברר שכשיושבים על הכסא, אין אידיאולוגיה לצערי, יש כיסאולוגיה בלבד
hицбати авуро ки хашавти ше-эйн кан кисъологйа аваль митбарер ше-кше-йошвим аль hа-кисе эйн идеологйа, йеш кисъологйа бильвад
Я голосовал за него, потому что думал, что здесь нет "кресловедения", но оказывается, как только сядешь в кресло, нет идеологии, а есть одна только "креслология".

וזה מה שקורה כשאין אידיאולוגיה אלא רק כיסאולוגיה
ве-зе ма ше-коре кше-эйн идеологйа эла рак кисъологйа
И вот, что происходит, когда нет идеологии, а одна только "креслология".

נכון, קואליציה עם הליכוד היתה מחייבת פשרה כואבת בתחום הכיסאולוגיה
нахон, коалицйа им hа-ликуд hайта мехайевет пшара коэвет би-тхум hа-кисъологйа
Конечно, коалиция с "Ликудом" потребовала бы болезенных компромиссов в области кресловедения

Комментарии

Аватар пользователя inbor

Аналогичные другие выражения с «креслом» в русском языке: «держаться за кресло», «сохранить кресло», «подсиживать». Похоже, что эти выражения подчеркивают не столько переход из одного кресла в другое, сколько нестабильность пребывания в этом самом «мягком кресле.
Интересно было бы обсудить аналоги этих выражений на иврите.

Мне не попадались другие варианты на иврите.

Новые комментарии