עבד כי ימלוך

*

эвед ки йимлох
дословно: раб, который правит (царствует).

Источник: Притчи Соломона (30:21-22).

Русские аналоги:
Из грязи в князи .

Новые комментарии