כדבעי

*

Почему-то я забыл упомянуть об этом выражении, когда писал о слове בעיה beʕāyā "проблема" и о выражении לכל מאן דבעי lekol man debaʕe "всем, кого это касается". Это, право, нехорошо с моей стороны, потому что арамейское выражение כדבעי kidvāʕe не только происходит от того же глагола bāʕā "просить", но и часто употребляется в ивритских текстах (в основном, юридического, религиозного или философского характера, хотя - всяко бывает). Его значение - "как надо, как положено".

Несколько примеров:

מבקשים את האפשרות לבחון דרישתה כדבעי
мевакшим эт hа-эфшарут ливхон дришата кидваэй
требуют возможности проверить ее просьбу как положено

כדי להבטיח שהלימוד יהיה כדבעי
кедей леhавтиах ше-hа-лимуд йиhйе кидваэй
чтобы удостовериться, что обучение будет таким как нужно

אם לא עבד כדבעי למעביד
им ло авад кидваэй ла-маавид
если он не работал как положено на работодателя

Новые комментарии